Ogniste menu HTML5 + JS

3 września, 2012 w kategoriach: Web developing, HTML, xHTML, Zaawansowane opcje

3,814 0
Dane:
 • Czas pracy: 15min
 • Poziom: Średnio zaawansowany
Opis:

Chciałbym przedstawić menu z efektem ognia + przyciski z funkcją hover. Wszystko w HTML5 + JS

Pokaż/Ukryj wszystko

Jeżeli chcecie obejrzeć efekty końcowe to zapraszam do obrzejrzenia demo. Po gotowe pliki zapraszam na stronę źródłową tutoriala.


Wydawnictwo Strefa Kursów

Jest tutaj dodatkowo zawarty jeden element canvas + jeden element image.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" >
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>HTML5 Canvas Navigation menu with Fire | Script Tutorials</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css" />
    <script src="js/vector2d.js"></script>
    <script src="js/fire_menu.js"></script>
  </head>
  <body>
    <canvas id="panel" width="1000px" height="100px">HTML5 compliant browser required</canvas>
    <img id="image" src="images/bg.jpg" />
  </body>
</html>

Teraz utwórzmy pusty plik js/fire_menu.js i załadujmy do niego poniższy kod:

// Przyciski
function Button(x, y, w, h, state, image, text) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.w = w;
  this.h = h;
  this.state = state;
  this.imageShift = 0;
  this.image = image;
  this.text = text;
}

// Wyciągnij funckję przycisku
function drawButton(ctx, button) {
  // draw button image
  ctx.drawImage(button.image, 0, button.imageShift, button.w, button.h, button.x, button.y, button.w, button.h);

  // tekst
  ctx.fillText(button.text, button.x + button.w / 2, 5 + button.y + button.h / 2);
}

// Pobierz funckję polożenia myszki
function getMousePosition(e){
  if (!e){
    var e = window.event;
  }
  if (e.pageX || e.pageY){
    return new vector2d(e.pageX, e.pageY);
  } else if (e.clientX || e.clientY){
    return new vector2d(e.clientX, e.clientY);
  }
}

// Wewnętrzne zmienne
var canvas, ctx;
var data_width;
var data_height;
var colors = [];
var out_data = [];
var buttons = [];

// Wypełnij nową tablicę daną wartością
function fill_new_array(len, val) {
  var rv = new Array(len);
  while (--len >= 0) {
    rv[len] = val;
  }
  return rv;
}

// Przygotuj paletę funcyjną
function prepare_palette() {
  for (var i = 0; i < 64; ++i) {
    colors[i + 0] = {r: 0, g: 0, b: i << 1, a: i};
    colors[i + 64] = {r: i << 3, g: 0, b: 128 - (i << 2), a: i+64};
    colors[i + 128] = {r: 255, g: i << 1, b: 0, a: i+128};
    colors[i + 192] = {r: 255, g: 255, b: i << 2, a: i+192};
  }
}

// Tworzenie sceny głównej
function drawScene() {
  ctx.clearRect(0, 0, ctx.canvas.width, ctx.canvas.height); // clear canvas

  // Tworzenie ognia ognia
  var data_cnt = data_width * (data_height - 1);
  for (var i = 0; i < data_width; i++) {
    out_data[data_cnt + i] = (0.6 > Math.random()) ? 255 : 20;
  }
  for (var y = 0; y < 100; y++){
    for (var x = 10; x < data_width - 10; x++){
      var s = data_cnt + x;

      var temp_data = out_data[s] + out_data[s + 1] + out_data[s - 1] + out_data[s - data_width];
      temp_data >>= 2;
      if (temp_data > 1){
        temp_data -= 1;
      }
      temp_data <<= 0;

      out_data[s - data_width] = temp_data;

      var id = s << 2;
      img_data.data[id + 0] = colors[temp_data].r;
      img_data.data[id + 1] = colors[temp_data].g;
      img_data.data[id + 2] = colors[temp_data].b;
      img_data.data[id + 3] = colors[temp_data].a;
    }
    data_cnt -= data_width;
  }
  ctx.putImageData(img_data, 0, 0);

  // Przygotuj krój pisma
  ctx.font = '26px DS-Digital';
  ctx.fillStyle = '#000000';
  ctx.textAlign = "center";

  // Stwórz wszystkie przyciski
  for (var ib = 0; ib < buttons.length; ib++) { //
    drawButton(ctx, buttons[ib]);
  }
}

// Window Onload event handler
if (window.attachEvent) {
  window.attachEvent('onload', main_init);
} else {
  if(window.onload) {
    var curronload = window.onload;
    var newonload = function() {
      curronload();
      main_init();
    };
    window.onload = newonload;
  } else {
    window.onload = main_init;
  }
}

// Główna inicjalizacja
function main_init() {

  // Create canvas and context objects
  canvas = document.getElementById('panel');
  ctx = canvas.getContext('2d');

  // Przygotuj pliki dla ognia i przygotuj paletę
  img_data = ctx.createImageData(canvas.width, canvas.height);
  data_width = img_data.width,
  data_height = img_data.height,
  prepare_palette();

  // Wypełnij nową tablicę 0
  out_data = fill_new_array(data_width * data_height, 0)

  // Przygotuj obrazki do przycisków
  var buttonImage = new Image();
  buttonImage.src = 'images/button.png';
  buttonImage.onload = function() {};

  // Przygotuj 3 różne przyciski
  buttons.push(new Button(0, 10, 245, 62, 'normal', buttonImage, 'button #1'));
  buttons.push(new Button(250, 10, 245, 62, 'normal', buttonImage, 'button #2'));
  buttons.push(new Button(500, 10, 245, 62, 'normal', buttonImage, 'button #3'));
  buttons.push(new Button(750, 10, 245, 62, 'normal', buttonImage, 'button #4'));

  // Pętla głównej sceny
  setInterval(drawScene, 40);

  // Obsługa zdarzeń onmouseover (czyli po najechaniu mysza na przycisk)
  canvas.onmousemove = function(e) {
    var mouse = getMousePosition(e).sub(new vector2d(canvas.offsetLeft, canvas.offsetTop));

    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) { // Apply 'hover' state for buttons
      if (buttons[i].state != 'pressed') {
        buttons[i].state = 'normal';
        buttons[i].imageShift = 0;
        if (mouse.x > buttons[i].x && mouse.x < buttons[i].x+buttons[i].w && mouse.y > buttons[i].y && mouse.y < buttons[i].y+buttons[i].h) {
          buttons[i].state = 'hover';
          buttons[i].imageShift = 136;
        }
      }
    }
  }

  // Obsługa zdarzeń Onmousedown (gdy nie najeżdżamy myszą na przycisk)
  canvas.onmousedown = function(e) {
    var mouse = getMousePosition(e).sub(new vector2d(canvas.offsetLeft, canvas.offsetTop));

    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) { // Apply 'pressed' state for buttons
      if (mouse.x > buttons[i].x && mouse.x < buttons[i].x+buttons[i].w && mouse.y > buttons[i].y && mouse.y < buttons[i].y+buttons[i].h) {
        buttons[i].state = 'pressed';
        buttons[i].imageShift = 68;
      }
    }
  }

  // Onmouseup (po kliknięciu na przycisk)
  canvas.onmouseup = function(e) {
    var mouse = getMousePosition(e).sub(new vector2d(canvas.offsetLeft, canvas.offsetTop));

    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) { // Reset states for buttons
      if (mouse.x > buttons[i].x && mouse.x < buttons[i].x+buttons[i].w && mouse.y > buttons[i].y && mouse.y < buttons[i].y+buttons[i].h) {
        alert(buttons[i].text + ' is pushed');
      }

      buttons[i].state = 'normal';
      buttons[i].imageShift = 0;
    }
  }
}

Podziękowania dla strony http://www.script-tutorials.com za udostępnienie tutoriala.

Pokaż/Ukryj wszystko

Tutorial się podobał? Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz